LeadersIn

Mentees

Janina Świderska 

Dyrektor Marketingu Prepaid – Orange Polska

Janina jest Dyrektorem Marketingu w Orange Polska. Zarządza portfelem produktów telekomunikacyjnych, rozwojem oferty i procesów biznesowych na rynku prepaid. Zarządza również bazą klientów prepaid w celu ich długofalowej satysfakcji i maksymalizacji przychodów.

Kształtuje roadmapę działań marketingowych oraz koordynuje ich wykonanie. Jest odpowiedzialna za wynik oferty prepaid zgodny z budżetem. Prowadziła najważniejsze projekty prepaidowe ostatnich lat: rejestrację, pruning taryf i usług, podwyżka cen, zwrot niewykorzystanych środków na koncie.