LeadersIn

We are mentoring and
empowering future leaders

LeadersIn

We are mentoring and
empowering future leaders

Aktualności

WITAMY

LeadersIn to dedykowany,
międzykorporacyjny
program mentoringowy.

LeadersIN od 9 lat łączący aspirujące kobiety liderki – mentees – z bardziej doświadczonymi liderami – mentorami – wspierając rozwój poprzez relację mentoringową i wymianę doświadczeń przywódczych.

Dowiedz się więcej

LEADERSIN

O programie

Trwa 9 edycja LeadersIN Mentoring Program, który od 9 lat z sukcesem wspiera organizacje w dalszym rozwoju kobiet z wysokim potencjałem przywódczym, w celu zwiększania reprezentacji menadżerek na stanowiskach zarządczych.

  LEADERSIN

  O programie

  Trwa właśnie 9 edycja LeadersIN Mentoring Program, który od 9 lat z sukcesem wspiera organizacje w dalszym rozwoju kobiet z wysokim potencjałem przywódczym, w celu zwiększania reprezentacji menadżerek na stanowiskach zarządczych.

   LEADERSIN

   Wydarzenia

   Program LeadersIN został zaprojektowany przez osoby z firm reprezentowanych w Radzie Programowej we współpracy z Fundacją Vital Voices w oparciu o sesje mentoringowe prowadzone przez Członków Zarządów/Leaderów z grona najwyższej kadry zarządzającej międzynarodowych organizacji. Partnerem i koordynatorem programu LeadersIN od 6 edycji jest firma Talent Chase.

    LEADERSIN

    Wydarzenia

    Program LeadersIN został zaprojektowany przez osoby z firm reprezentowanych w Radzie Programowej we współpracy z Fundacją Vital Voices w oparciu o sesje mentoringowe prowadzone przez Członków Zarządów/Leaderów z grona najwyższej kadry zarządzającej międzynarodowych organizacji. Partnerem i koordynatorem programu LeadersIN od 6 edycji jest firma Talent Chase.

     LEADERSIN

     Mentorzy

     Mentorki i Mentorzy programu LeadersIN to członkowie Zarządów/Liderzy z grona najwyższej kadry zarządzającej międzynarodowych organizacji i polskich firm. To osoby, które znajdują czas, by dzielić się swoim doświadczeniem z Mentees, aby umożliwić im doskonalenie umiejętności pozwalających na świadome kształtowanie kariery zawodowej.

      LEADERSIN

      Mentorzy

      Mentorki i Mentorzy programu LeadersIN to członkowie Zarządów/Liderzy z grona najwyższej kadry zarządzającej międzynarodowych organizacji i polskich firm. To osoby, które znajdują czas, by dzielić się swoim doświadczeniem z Mentees, aby umożliwić im doskonalenie umiejętności pozwalających na świadome kształtowanie kariery zawodowej.

       edycji programu

       lat działania programu

       osób

       Mówią o nas

       Joanna Świerzyńska

       PARTNER, MENTEEN LEADERSIN / DELOITTE

       Polecam program mentoringowy LeadersIN wszystkim kobietom, które myślą o sobie jako przyszłych liderkach. Program LeadersIN to doświadczenie, które pozwala na przeniesienie kariery zawodowej na kolejny poziom i daje dużą dozę samorozwoju nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. To unikalna szansa, żeby czerpać z doświadczenia mentorów i mentorek – osób zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w czołowych firmach na rynku. Dodatkowa korzyść to możliwość budowania własnej sieci kontaktów, wymiany poglądów i zrozumienia, że ze swoimi wyzwaniami nie jesteśmy same.

       Iwona Dudzińska

       MENTORKA LEADERSIN / CITI SOLUTIONS CENTER POLAND

       Program cieszy się dużym zainteresowaniem a liczba uczestników i uczestniczek rośnie. W sumie cztery pierwsze edycje ukończyło 219 kobiet – liderek, które w programie widzą możliwości dalszego rozwoju ich kompetencji przywódczych. Wierzymy, że w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem liczby kobiet w zarządach.

       Iva Georgijew

       MENTORKA LEADERSIN / DELOITTE

       Firmy uczestniczące w programie wyznają wspólne wartości, które opierają się na przekonaniu, że należy wspierać rozwój utalentowanych kobiet oraz ich przygotowanie do awansów. Na podstawie czterech dotychczasowych edycji widzimy, że program przyczynia się do wzrostu grona kobiet liderek w Polsce.

       Agnieszka Bukowska

       MENTEE LEADERSIN / BPH

       Najbardziej wartościowa w programie LeadersIN jest po prostu rozmowa, rozmowa z mentorką i z innymi uczestniczkami programu. Mentoring dał mi przede wszystkim możliwość przyjrzenia się własnym wyzwaniom zawodowym, celom, które chciałam realizować, rozterkom, jakie mi towarzyszyły, oczami innej osoby. To inne spojrzenie pozwala dochodzić do nowych konkluzji, daje otwartość na pomysły, które wcześniej nie przyszłyby mi do głowy. Program był przede wszystkim okazją do zatrzymania się i refleksją nad sobą.

       Anna Dygasiewicz-Piwko

       MENTEE LEADERSIN / RINGIER AXEL SPRINGER

       Uczestnictwo w programie LeadersIN dało mi bardzo dużo. Widzę teraz perspektywy rozwoju dla siebie. Widzę możliwości wspierania innych. Dostrzegam jak wiele wzajemnie od siebie dostajemy, wymieniając się doświadczeniami. Spotkanie wielu ciekawych osobowości było dla mnie niezwykle ważne. Wchodząc do programu z otwartą głową i zaufaniem mamy możliwość czerpania w pełni z rozmów z mentorem. Ważne jest dopasowanie oczekiwań mentee do kompetencji i doświadczenia mentora. Jeśli to się udaje, to relacja mentoringowa się rozwija i daje korzyści obu stronom.

       Małgorzata Romaniuk

       MENTORKA LEADERSIN / BPH

       Korzyści z udziału w programie są widoczne. Kobiety, które biorą udział w LeadersIN później same są inspiracją dla innych kobiet w swoich firmach i zachęcają je do podjęcia podobnej aktywności. Partnerska, oparta na doświadczeniu zawodowym i życiowym mentorów relacja pomaga odkrywać i rozwijać potencjał zawodowy i osobisty uczestniczek.

       Firmy założycielskie

       Linkedin

       Linkedin

       Linkedin

       Linkedin