LeadersIn

Mentorzy

Dorota Snarska-Kuman 

Partner, Financial Service Industry
Leader of Board Development Program

Dorota Snarska-Kuman jest partnerem w branży usług finansowych w Deloitte. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie usług audytorskich i doradczych dla instytucji finansowych, w tym największych polskich banków, firm leasingowych i funduszy, specjalizowała się w raportowaniu według MSSF i US GAAP oraz w projektach doradczych dotyczących metod i procedur stosowanych przez banki. Zdobyła znaczne doświadczenie w zakresie usług due dilligence. Prowadzi szkolenia w zakresie MSSF / MSR dla instytucji finansowych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych. Jest Liderem Programu „Rady Nadzorcze” realizowanego przez Deloitte w Polsce wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Pełniąc tę funkcję, opiera się na swojej rozległej wiedzy i doświadczeniu biznesowym zdobytym podczas pracy na jednym z najbardziej regulowanych i nadzorowanych rynków, jakim jest  rynek  instytucji finansowych.