LeadersIn

Mentees

Joanna Siejka 

Dyrektor Biura Marki Pracodawcy Santander Bank Polska S.A. – Santander

Joanna jest związana z sektorem bankowym od ponad 13 lat. Ma ponad 8 lat doświadczenia w kierowaniu różnymi zespołami a w swojej karierze pracowała głównie nad globalnymi projektami, w wielokulturowym środowisku. Joanna jest w organizacji od sierpnia 2018 r. Do tej pory była odpowiedzialna za promowanie inicjatyw rozwojowych, przygotowywanie i monitorowanie budżetu szkoleniowego oraz tworzenie informacji zarządczej. W lipcu 2019 r. objęła stanowisko Dyrektora Biura Marki Pracodawcy. Na obecnym stanowisku odpowiada za budowanie i wdrażanie strategii kultury organizacyjnej oraz marki pracodawcy. Z zawodu jest socjologiem a swoją wiedzę uzupełniła także z zakresu zarządzania projektami.

MENTOR: Michał Mierzejewski, Philip Morris Intl.