LeadersIn

Mentees

Agnieszka Olszewska 

Dyrektor Rachunkowości – Bank BPH

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz  Politechniki Gdańskiej gdzie ukończyła kierunek zarządzanie i marketing. Pracę w grupie General Electric rozpoczęła w 1997 roku w GE Capital Banku  zdobywając przez kolejne lata doświadczenie w różnych jednostkach organizacyjnych takich jak Operacje, Finanse po pracę w zespołach projektowych. Dzięki wiedzy o procesach przez wiele lat z sukcesem pełniła funkcję SOX Lidera. W tej ostatniej roli ściśle  współpracowała z większością funkcji w Banku a w szczególności z Pionem Operacji, Ryzyka, Sprzedaży i Audytu Wewnętrznego umacniając system kontroli wewnętrznej Banku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rachunkowości w Banku BPH S.A.