Winiarska Ewa

Starszy Manager, Dział Konsultingu, Zarządzanie ryzykiem – Deloitte Advisory

Ewa jest Starszym Managerem w dziale Zarządzania Ryzykiem w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego.

Ewa specjalizuje się w ryzyku kredytowym i regulacyjnym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (CRD IV / CRR), pomiaru utraty wartości aktywów finansowych (IFRS 9 / MSR 39), szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF/EAD), wyliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego, systemów ratingowych i scoringowych oraz wdrażania wymogów regulacyjnych (prawo bankowe, uchwały i rekomendacje KNF, dyrektywy i rozporządzenia UE).