Styś Jolanta

Dyrektor, Dział Audytu – Biuro Deloitte Katowice

Jolanta jest Dyrektorem w dziale Audytu oraz sprawuje funkcję Group Leadera w biurze w Katowicach.

Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych szeregu firm zarówno polskich, jak i zagranicznych z branży usługowej, produkcyjnej oraz przemysłu ciężkiego.

Jest ekspertem w zakresie polskich, amerykańskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardów rewizji finansowej.

Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i audytu.

Jolanta posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest studentem ACCA.