Kruś Karolina

Dyrektor – Deloitte

Karolina jest Dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Karolina pracuje w zespole do spraw podatku dochodowego od osób prawnych. Karolina jest również odpowiedzialna za projekty związane z wdrażaniem procedur due dilligence w zakresie rozliczeń podatkowych, w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz wdrożenia procedur należytej staranności w obszarze podatkowym (stanowiących narzędzie zarządzania odpowiedzialnością na gruncie KKS osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółek).