LeadersIn

Mentorzy

Mark Dekan

Chief Executive Officer

Mark Dekan jako dyrektor generalny Ringier Axel Springer Media AG jest odpowiedzialny za spółkę joint venture Axel Springer i Ringier w Europie Środkowo-Wschodniej, największej firmy z branży mediów cyfrowych w tym regionie. Ponadto pełni funkcję CEO Ringier Axel Springer Polska, zarządzając jedną z największych grup medialnych w regionie.

Przed powołaniem na stanowisko CEO Ringier Axel Springer Media AG w 2013 r. Mark Dekan był dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za ustanowienie i zarządzanie funkcją finansową Grupy. Mark Dekan ma duże doświadczenie w branży medialnej, w tym w tradycyjnych i cyfrowych częściach mediów, a także w zarządzaniu dużymi i różnorodnymi organizacjami. Jego doświadczenie pochodzi z rynków międzynarodowych i lokalnych, gdzie pracował na stanowiskach kierowniczych w zarządach i radach nadzorczych.