LeadersIn

LeadersIN 5. edycja – warsztat integracyjny dla mentorów

24 października w hotelu Westin mentorzy spotkali się z Anną Pyrek z firmy szkoleniowej KINGMAKERS, by przed rozpoczęciem pracy z mentees odświeżyć i wyrównać wiedzę o modelu procesu mentoringowego.

Poufność, gotowość do eksperymentowania, 100% zaangażowania, szacunek dla odmienności, otwartość na uczenie i autentyczność to krótka, ale niezwykle ważna lista zasad współpracy, obowiązująca zarówno mentees jak i mentorów. Na co powinni być uważni mentorzy? Zarówno na obawy jak i nadzieje mentees. Dla nich to bardzo ważny czas w życiu i mogą obawiać się, że: ich cel jest zbyt prozaiczny, nie utrzymają poziomu motywacji, czy wystarczy im odwagi do wprowadzenia zmian? Chociaż to właśnie o zmianę chodzi, pojawia się ona zarówno jako nadzieja, jak i obawa. Rola mentora jest wymagająca. Łączy w sobie umiejętności coacha, trenera, konsultanta i menedżera. Podczas kilkumiesięcznej pracy pary mentoringowe będą spotykać się podczas indywidualnych, 90-120 minutowych sesji, poświęconych na wgląd w siebie i rozwój osobisty mentee. Dzięki opiece bardziej doświadczonego mentora oraz partnerskiej relacji, bazującej na zasadzie równości praw, mentee będzie podążać do wcześniej określonego przez siebie celu. Ten zaś może dotyczyć zmiany w zarządzaniu (zmniejszenie kosztów, optymalizacja zasobów, wzrost sprzedaży) czy też współpracy, stylu komunikacji czy przywództwa. Dla jak najwyższej efektywności mentorzy mogą stosować sprawdzone już standardy, techniki i pytania dostosowując je do indywidualnych potrzeb mentees. Najważniejsze okazało się słuchanie. Podczas ćwiczeń, zarówno „mentees” jak i „mentorzy” wskazali, że najtrudniejszym dla nich wyzwaniem jest pytanie „co jeszcze?”.