Mówią o nas

Testimonials

Agnieszka Bukowska
HR Leader, mentee LeadersIN / BPH

Najbardziej wartościowa w programie LeadersIN jest po prostu rozmowa, rozmowa z mentorką i z innymi uczestniczkami programu.

Mentoring dał mi przede wszystkim możliwość przyjrzenia się własnym wyzwaniom zawodowym, celom, które chciałam realizować, rozterkom, jakie mi towarzyszyły, oczami innej osoby. To inne spojrzenie pozwala dochodzić do nowych konkluzji, daje otwartość na pomysły, które wcześniej nie przyszłyby mi do głowy. Program był przede wszystkim okazją do zatrzymania się i refleksją nad sobą.

Iva Georgijew
Partner, Liderka Diversity & Inclusion w Europie Środkowej, członkini Rady Programowej i mentorka LeadersIN / Deloitte

Firmy uczestniczące w programie wyznają wspólne wartości…

... które opierają się na przekonaniu, że należy wspierać rozwój utalentowanych kobiet oraz ich przygotowanie do awansów. Na podstawie czterech dotychczasowych edycji widzimy, że program przyczynia się do wzrostu grona kobiet liderek w Polsce.

Anna Dygasiewicz-Piwko
Content Development Manager, mentee LeadersIN / Ringier Axel Springer

Uczestnictwo w programie LeadersIN dało mi bardzo dużo.

Widzę teraz perspektywy rozwoju dla siebie. Widzę możliwości wspierania innych. Dostrzegam jak wiele wzajemnie od siebie dostajemy, wymieniając się doświadczeniami. Spotkanie wielu ciekawych osobowości było dla mnie niezwykle ważne. Wchodząc do programu z otwartą głową i zaufaniem mamy możliwość czerpania w pełni z rozmów z mentorem. Ważne jest dopasowanie oczekiwań mentee do kompetencji i doświadczenia mentora. Jeśli to się udaje, to relacja mentoringowa się rozwija i daje korzyści obu stronom.

Małgorzata Romaniuk
Chief Risk Officer, członkini Rady Programowej, mentorka LeadersIN / BPH

Korzyści z udziału w programie są widoczne.

Kobiety, które biorą udział w LeadersIN później same są inspiracją dla innych kobiet w swoich firmach i zachęcają je do podjęcia podobnej aktywności. Partnerska, oparta na doświadczeniu zawodowym i życiowym mentorów relacja pomaga odkrywać i rozwijać potencjał zawodowy i osobisty uczestniczek.

Iwona Dudzińska
Dyrektor zarządzająca, członkinii Rady Programowej, mentorka LeadersIN / Citi Solutions Center Poland

Program cieszy się dużym zainteresowaniem a liczba uczestników i uczestniczek rośnie.

W sumie cztery pierwsze edycje ukończyło 219 kobiet – liderek, które w programie widzą możliwości dalszego rozwoju ich kompetencji przywódczych. Wierzymy, że w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem liczby kobiet w zarządach.

Joanna Świerzyńska
Partner, mentee LeadersIN / Deloitte

Polecam program mentoringowy LeadersIN wszystkim kobietom, które myślą o sobie jako przyszłych liderkach.

Program LeadersIN to doświadczenie, które pozwala na przeniesienie kariery zawodowej na kolejny poziom i daje dużą dozę samorozwoju nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. To unikalna szansa, żeby czerpać z doświadczenia mentorów i mentorek – osób zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w czołowych firmach na rynku. Dodatkowa korzyść to możliwość budowania własnej sieci kontaktów, wymiany poglądów i zrozumienia, że ze swoimi wyzwaniami nie jesteśmy same.