Drzewiecki Sebastian

Szef Centrum Usług Biznesowych

Doświadczony, kompetentny, przedsiębiorczy i innowacyjny dyrektor IT z doskonałą wiedzą na temat zarządzania zmianami, wdrażania innowacyjnych narzędzi IT i usprawniania procesów biznesowych. Odpowiedzialny za wszystkie aspekty przygotowania i wdrażania strategii biznesowych we współpracy z decydentami w szeregu firm. Prezentuje innowacyjne podejście do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych skoncentrowane na procesach, klientach i pracownikach. Posiada udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu projektami. Absolwent marketingu i zarządzania. Ma znakomite umiejętności pracy w zespole , dobrze się odnajduje w środowisku międzynarodowym. Przez wiele lat związany z GSK, zbudował pierwsze centrum usług wspólnych w 2005 r., a także pomógł stworzyć sieć centrów usług wspólnych w 2010 r. Aktualnie ponownie prowadzi Centrum IT GSK w Poznaniu (Business Service Center). Sebastian bardzo skutecznie prowadzi poznański oddział ABSL.