Godzińska Monika

Vice President of the Management Board,
CFO

Ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing, specjalizacji finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Od roku 2012 jest biegłym rewidentem.

Rozpoczęła pracę w GE w 2004 roku i przez 12 lat kariery zawodowej w ramach grupy GE Capital zdobyła bogate doświadczenie piastując różne stanowiska menedżerskie w ramach Pionu Finansowego, Pionu Operacji i w obszarze zarządzania portfelem projektów. W latach 2010 – 2013 była członkiem ścisłej kadry zarządzającej Banku, odpowiadając za zwiększenie produktywności biznesu oraz zarządzanie portfelem projektów. Od  2013 roku pełniała rolę Dyrektora Wykonawczego Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku.

W listopadzie 2016 objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Finansów.

Aktywnie wspiera rozwój kobiet uczestnicząc od wielu lat w różnych inicjatywach w ramach GE Women’s Network oraz jako mentorka w ramach programów Vital Voices.