Loughran Mark

General Manager

Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego Microsoft w Polsce Mark Loughran był  przez 3,5 roku dyrektorem generalnym działu sprzedaży konsumenckiej i urządzeń w Microsoft UK.

Przez lata jego kariera zawodowa obejmowała wiele branż i rynków. Przez 14 lat pracował w GlaxoSmithKline. Przez 6 lat zarządzał biznesem spółki w Europie Środkowo-Wschodniej. Spędził 4 lata w Polsce, zajmując stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu w GSK Polska.

Mark Loughran zasiadał również w zarządzie Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP), znanej obecnie jako Pracodawcy Polski, która jest najstarszą i największą organizacją zrzeszającą pracodawców w Polsce.

Mark Loughran pełnił również funkcję dyrektora sprzedaży, a następnie dyrektora generalnego w Nokia UK & Ireland, gdzie wprowadził pierwszy smartfon na rynek brytyjski. Później pracował dla PACE (obecnie znany jako Arris).