Konik Tomasz

Partner, Clients & Industry Leader

Tomasz jest partnerem kapitałowym w Deloitte Central Europe, a także wiceprezesem Doradztwa Podatkowego Deloitte od 1 czerwca 2010 r. Od 1 września 2014 r. został powołany na stanowisko lidera Grupy ds. Energii i Zasobów (E&R) w Polsce. Pełni funkcję Lidera zespołu Clients & Industries w Polsce. Tomasz ma duże doświadczenie w projektach dla firm energetycznych i wydobywczych. W szczególności pracował dla PGE, PSE, EDF, Vattenfall, Tauron, KGHM, KW, KHW, JSW i Węglokoks. Tomasz działa jako wiodący partner na rzecz klientów w firmach z branży E&R. Tomasz uczestniczył w wielu konferencjach branżowych jako panelista i moderator. Opublikował wiele tekstów branżowych i udzielił wielu wywiadów na tematy związane z E&R. Tomasz doradzał największym firmom z branży wydobywczej i energetycznej.