Świerczyńska Dominika

Dyrektor finansowy

Członek zarządu

Dominika Świerczyńska jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Microsoft w Polsce. Wcześniej była regionalnym dyrektorem finansowym w podregionie CEEI ds. działalności grupy przedsiębiorstw w Hewlett Packard Enterprise. Pełniła różne funkcje w Hewlett Packard, w tym między innymi była szefem Finance Shared Service Center of Excellence, zarządzała finansami i operacjami jednostki biznesowej ds..usług w Europie Zachodniej. Przed dołączeniem do HPE pracowała w kontroli wewnętrznej UPC Polska oraz jako kierownik audytu w audycie zewnętrznym (obecnie część KPMG). Jest Certyfikowanym Biegłym Księgowym w Polsce, posiada również uprawnienia ACCA i audytora wewnętrznego. Jest członkiem rady programowej klubu CFO Harvard Business Review. Jest mamą dwóch synów. Lubi sporty na świeżym powietrzu, podróżuje.