Borkowska-Olszewska Marta

Prezes Zarządu Talent Chase Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat związana z branżą usług szkoleniowych i consultingowych, założycielka i współwłaścicielka, w zarządzie i na stanowiskach kierowniczych, menedżer, mentor, doradca. Z wykształcenia ekonomistka i muzyk. Absolwentka Executive MBA (IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management). Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

Praktyk biznesu. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą oraz strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od wielu lat z sukcesem realizuje projekty doradcze i rozwojowe z zakresu diagnozy i modelowania kultur organizacyjnych, rozwoju przywództwa oraz kompetencji menedżerskich, dla czołowych polskich przedsiębiorców i międzynarodowych korporacji.

Pasjonatka połączenia biznesu i nauki. Od lat aktywnie promuje przedsiębiorczość kobiet, wspiera partnerstwo w biznesie, aspiracje i niezależność zawodową. Członkini MFK przy SGH w Warszawie, Rotary International (w latach 2018-2020 Prezydent Klubu Rotary Warszawa-Belweder) oraz Vital Voices Poland.