Bąk Paweł

Prezes Zarządu  – Cerrad Sp. z o.o.

Cerrad –  jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w branży ceramicznej w Europie.

Paweł sprawuje nadzór i kontrolę nad firmą. Jest odpowiedzialny za wizję, strategię długoterminową, procesy inwestycyjne i konsolidację. Koordynuje prace Zarządu.

Domeną Pawła jest szukanie perspektyw rozwoju, implementacja nowych modeli biznesowych, wdrażanie technologii produkcji opartej na innowacyjności oraz budowanie przyjaznej i efektywnej organizacji w duchu przywództwa opartego o wartości.