Dzilińska Anna

Head of HR

Po 5 latach pracy w bankowości Anna przeniosła się do Amgen jako szef działu HR, jednej z wiodących firm biotechnologicznych na świecie. Niedawno Anna przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuuje pracę dla Amgen jako Lead Business Partner HR w Irlandii i globalnym centrum badawczo-rozwojowym. Anna ukończyła również program Fast Track Core Essential dla trenerów w 2005 roku i od tego czasu skutecznie wspiera rozwój liderów poprzez wewnętrzne programy coachingowe. Anna zainicjowała zmiany w kulturze organizacyjnej, wprowadzając wysoką wydajność jako kryterium wzrostu, utrwalając efekty tej zmiany. Ma udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii HR. Jako osoba posiadająca perspektywę międzynarodową z powodzeniem przyjęła globalne standardy organizacji w połączeniu z lokalnymi wymaganiami, które zapewniają najlepsze wyniki w zakresie wspierania lokalnych imperatywów handlowych.