Ruta Wiesia

Head of Change Management

Wiesia pracuje w GSK od listopada 2005 r. Zaczynała jako analityk informacji  w nowo utworzonym Centrum Usług Wspólnych otwartym w Poznaniu. Następnie rozwijała swoją karierę pełniąc wiele ról, aby zostać szefem obszaru zarządzania zmianą. Wiesia zarządza obecnie zespołem wielokulturowym zlokalizowanym w Kostaryce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce i Malezji. Jej rolą jest zapewnienie wsparcia zespołom infrastruktury IT z punktu widzenia  zarządzania procesami i zarządzania jakością. Jest odpowiedzialna za zarządzanie zmianami w globalnej organizacji procesów IT. Obejmuje to udział i odpowiedzialność za  wszelkie audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Wiesia ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie matematyki i informatyki. Jest również absolwentką studió podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami i Zarządzania Jakością. Posiada certyfikat Six Sigma Green Belt, Lean Sigma Expert, ITIL Expert i Job Plus Coach.

MENTOR: Wojciech Nykowski, Citi