Więckowska-Rząca Agnieszka

Dyrektor Departamentu CCB Next, Zarządzanie Sprzedażą – City handlowy

Agnieszka jest skutecznym i zorientowanym na cel menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym zarówno z tworzeniem nowych rozwiązań biznesowych, jak i zarządzaniem zmianami.

Pełniła funkcje w bankowości detalicznej i komercyjnej, związane głównie z zarządzaniem sprzedażą, doświadczeniem klienta, cyfryzacją i procesami HR. Przez ostatnie 10 lat wspiera wewnętrzne programy mentorskie i przywódcze w Citi. Obecnie we współpracy z globalnymi partnerami rozwija i wdraża model CCB Next w Citi Handlowy.