Antonkiewicz-Kotla Urszula

Decision Management Head – Polska

Od 1 lipca 2015 r. Ula kieruje obszarem Decision Management w Polsce, w tym całą strukturą DM, taką jak analityka, zarządzanie kampanią, zarządzanie informacjami biznesowymi, planowanie wynagrodzeń (składników stałych i zmiennych). Zakres jej obowiązków obejmuje: prowadzenie kampanii w mediach cyfrowych, analizy danych, proponowanie rozwiązań Big Data, podejmowanie decyzji opartych na danych, wprowadzanie programów motywacyjnych dla prawie 1300 pracowników. Początkowo w Dziale ryzyka była odpowiedzialna za wdrożenie MSSF i umów kapitałowych Bazylea I, II, III. W 2008 r. przeprowadziła się do Citi w Londynie, gdzie koordynowała działania w zakresie sprawozdawczości z zarządzania ryzykiem dla regionalnego szefa odpowiedzialnego za obszar ryzyka. Następnie przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie była zaangażowana w tworzenie modeli ryzyka kredytowego. W 2010 r. Ula została powołana na stanowisko szefa jednostki analizy ryzyka i oceny kapitału w Polsce. Od listopada 2013 r. była Kierownikiem Departamentu zarządzania ryzykiem modelowym, procesów kapitałowych i polityki kredytowej.

MENTOR: Tomasz Trzósło, JLL