Zaroń Magdalena

Cluster Engagement Manager (CE5 Countries /Poland) – Enterprise Technology Solutions

Magdalena przeniosła się do Citi w 2008 roku z E&Y, gdzie była członkiem Zespołu Cen Transferowych. W Citi dołączyła do nowo utworzonego zespołu podatkowego EMEA wspierającego brytyjski departament podatkowy. W październiku 2010 r. objęła kierownictwo nad zespołem podatkowym EMEA. Ponadto współpracowała z Działem finansowym polskich oddziałów Citi – wspierała je w zakresie rozliczeń VAT, podatku u źródła, podatku dochodowego oraz innych aspektów podatkowych i finansowych. W 2014 roku objęła stanowisko tymczasowego dyrektora finansowego CSC Polska. Była odpowiedzialna za zarządzanie i kontrolowanie procesów finansowych organizacji. W lipcu 2015 r. została powołana na stanowisko CFO w CSC Polska. Jako dyrektor finansowy Magdalena była odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową i podatkową jednostki, proces fakturowania i windykacji, raportowanie według standardów USGAAP i uzasadnienie bilansu, a także za kontakty z organami nadzoru i organami podatkowymi. Rok temu Magdalena przeszła do nowej jednostki ds. technologii.

MENTOR: Dominika Świerczyńska, Microsoft