Miszczuk-Jurczak Magdalena

Senior Audit Manager – ICG Securities Services and Equities EMEA

Magda dołączyła do Citi (Bank Handlowy) i audytu wewnętrznego w 2002 roku. Odpowiada za budowanie i zarządzanie relacjami z liderami EMEA Securities Services and Equities, organami nadzoru i zewnętrznymi audytorami, a także za ścisłą współpracę z krajowymi szefami audytu w celu zapewnienia realizacji planu pracy w zakresie zarządzanie głównymi ryzykami dla oddziałów w regionie. Ogółem Magda spędziła 20 lat w instytucjach finansowych (polskich i międzynarodowych). Zainicjowała utworzenie zespołu Audytu Wewnętrznego (obecnie 40 osób) w Citi Service Center (CSC) w Warszawie w celu obsługi działań CSC w Polsce, a także wspierania zespołów kontroli wewnętrznej z Londynu i Dublina. Pełniła także funkcję Dyrektora ds. audytu w Citibank Europe plc Oddział w Polsce.

MENTOR: Wojciech Kostro, 3M