Malasek Katarzyna

Kontroler finansowy GSK Poland Pharma

Ma 15-letnie doświadczenie w dziale finansowym w branży opieki zdrowotnej. Przez 15 lat pracowała w GSK Poland Pharma, zajmując różne stanowiska i biorąc udział w wielu projektach na poziomie lokalnym i europejskim. Obecnie pełni funkcję kontrolera finansowego w GSK Poland Pharma. Na obecnym stanowisku odpowiada za zarządzanie rachunkiem zysków i strat, kapitałem obrotowym, Capexem i HC (rachunkowość wg zasady kosztów historycznych). Wspiera dyrektora finansowego w nadzorowaniu procesów finansowych, w tym w zakresie faktycznego raportowania, planowania, kontroli kosztów i HC, a także zapewnia wsparcie analityczne i zalecenia dotyczące działań strategicznych i operacyjnych. Wcześniej pracowała jako partner biznesowy ds. finansów w GSK, wspierając zespoły handlowe w strategicznym procesie decyzyjnym, tworzeniu scenariuszy, ocenach ROI itp. dla szerokiej gamy produktów.

MENTOR: Tomasz Konik, Deloitte