Fonfara Joanna

Director, Compliance Department

Doświadczony profesjonalista z udaną karierą w międzynarodowych zespołach ds. prawnych i zgodności z przepisami. Specjalizuje się w zakresie wymagań regulacyjnych, opracowywaniu programów zgodności, opracowywania polityk wewnętrznych i sprawozdawczości. Ma doświadczenie w interpretacji i wdrażaniu międzynarodowych wymagań w złożonym środowisku regulacyjnym organizacji globalnej. Utrwalone doświadczenie w zakresie zgodności z przepisami oraz znajomość przepisów, polityk, wytycznych, procedur, przepisów i przepisów regulujących międzynarodowy sektor bankowy. Zdała egzaminy radcowski i sędziowski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wyszkoliła i rozwijała swoje umiejętności przywódcze podczas różnych programów rozwoju przywództwa.

MENTOR: Piotr Przybysz, MetLife