Frączak Monika

Senior Vice President, TTS Client Operations in Poland CSC – Citibank Europe

Monika kieruje Commercial Cards Poland Hub i odpowiada za zapewnienie lokalnego nadzoru zespołom obsługującym EMEA Commercial Cards Client Operations z Warszawy i Olsztyna. Ponad 70 osób w ramach operacji klienta TTS w strukturach CSC Polska, rozmieszczonych w 5 funkcjach: Customer Account Services (CAS), Zarządzanie dostawcami, Zarządzanie oszustwami, Operacje oraz Ryzyko i Kontrola. Od 22 lat w Citi pełni szereg ról i realizuje zadania w Consumer i ICG O&T. Wykształcenie i certyfikaty: Monika uzyskała tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.