Ebelewicz-Plaza Ewa

Head of People – Future Processing

Z HRem związana od 17 lat, początkowo w Martifer Polska, portugalskiej firmie z branży konstrukcji stalowych, gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. personalnych, odpowiadając za twardy i miękki HR, komunikację wewnętrzną i kontakty z pracownikami.

Od 9 lat w Future Processing, gdzie próbuje zgłębić świat informatyków. Odpowiedzialna za politykę personalną firmy, tworzyła strategie rekrutacji, rozwoju kadry inżynierskiej i managerskiej, employer brandingu, wynagrodzeń a także system ocen okresowych. Zarządza infrastrukturą wewnętrzną firmy.

Prywatnie wielbicielka Portugalii i wszystkiego co z Portugalią związane.