Kamińska Anna

Kierownik Działu prawnego, radca prawny

Anna Kamińska rozpoczęła karierę w międzynarodowych kancelariach prawnych. W 2011 roku dołączyła do Grupy Pracuj Sp. z o.o., gdzie zbudowała 10-osobowy dział prawny, obecnie świadczący kompleksową pomoc prawną dla całej grupy kapitałowej Spółki. Anna jest wysoko wykwalifikowanym prawnikiem korporacyjnym, posiadającym dogłębną wiedzę, podejście biznesowe i umiejętności komunikacyjne. Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, ochronie danych osobowych, nowych technologiach i prawie własności intelektualnej. Ma liczne sukcesy w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi krajowymi i transgranicznymi oraz wewnętrznymi procesami restrukturyzacyjnymi. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. Studiowała także na Uniwersytecie w Zurychu, ukończyła Studium Prawa Niemieckiego (Uniwersytet w Hamburgu) oraz Program Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge). W 2017 r. Znalazła się na pierwszej liście „General Counsel Powerlist” firmy Legal 500 jako jedna z najbardziej wpływowych i innowacyjnych doradców wewnętrznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która napędza biznes prawny.

MENTOR: Marcin Berger, BPH