Król Aleksandra

Dyrektor ds. podatkowych

Kariera Aleksandry Król w bankowości rozpoczęła się w Banku Pekao, gdzie była specjalistą podatkowym w zespole doradztwa podatkowego, a następnie objęła stanowisko menedżera ds..podatkoów. Następnie dołączyła do DZ BANK AG jako ekspert podatkowy (była nie tylko doradcą podatkowym, ale również odpowiadała za obliczanie podatków), a następnie awansowała na stanowisko menedżera ds. podatkowych. Po przeniesieniu OPE banku (kosztów działalności operacyjnej) do polskiego oddziału DZ BANK AG pełniła funkcję zarządcy podatkowego do momentu likwidacji oddziału. Od prawie dwóch lat pracuje w Banku BPH, gdzie awansowała od eksperta podatkowego do dyrektora ds. podatkowych. Jest nie tylko ekspertem podatkowym, ale także doradcą biznesowym poszukującym skutecznych rozwiązań. Ma solidne doświadczenie menedżerskie i skutecznie zarządza zespołami ds. zobowiązań i podatków. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

MENTOR: Dorota Snarska Kuman, Deloitte