Jankowska Agnieszka

Government Affairs and Public Policy CE, Członek zarządu

Członek kadry kierowniczej w GE od 2010 roku z dużym doświadczeniem we współpracy z sektorem publicznym i przedsiębiorstwami państwowymi (energetyka, opieka zdrowotna, lotnictwo). Pełniła różne odpowiedzialne funkcje w instytucjach rządowych, zajmowała się „public affairs”, realizowała projekty strategiczne, między innymi z obszaru polityki publicznej. Jest członkiem rad nadzorczych Banku BPH i GE Company Polska. Wcześniej pracowała dla polskiego rządu jako rzecznik Ministra Rozwoju i Dyrektora ds. Konkurencyjności i Innowacji (Programy finansowane przez UE). Ukończyła ekonomię w Szkole Głównej Handlowej, uzyskała doktorat z nauk ekonomicznych, ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, szkoliła i rozwijała umiejętności przywódcze podczas różnych korporacyjnych i zewnętrznych programów przywódczych.

MENTOR: David Mouille, Citi Handlowy