LeadersIN 5. edycja – warsztat dla mentees: Julia Patorska ” Czy jest szansa na powrót optymizmu? Polska gospodarka a COVID-19″ „Osobista skuteczność w czasach kryzysu”

W dniu 13 maja 2020 uczestniczki programu spotkały się (on-line) z Julią  Patorską – Partner Associate, Liderką zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte.

Julia, będąc laureatką jednej z poprzednich edycji programu LeadersIN, doskonale widziała jaki zakres informacji będzie najbardziej przydatny dla naszych mentees. Ponadto, swój wykład o aspektach kryzysów i prognoz ekonomicznych, osadziła w aktualnych realiach Covid-19.

Liderki pogłębiły niezwykle przydatną wiedzę o różnorodnych przyczynach kryzysów ekonomicznych, a co za tym idzie ich odmiennym wpływie na kluczowe wskaźniki (PKB, inflacja, bezrobocie). Niemniej ciekawe było spojrzenie na wzajemne zależności różnych gałęzi gospodarki.

Dzięki wciągającej prezentacji jak i późniejszej sesji Q&A ekonomia stała się bardziej przystępna 🙂

W imieniu organizatorów i uczestniczek dziękujemy Julii za gotowość do dzielenia się wiedzą, a mentees za liczny i aktywny udział.

Specjalne podziękowania dla koleżanek z CISCO – Ani Szymanek-Załęskiej i Magdy Łyszczarz – za ponowne udostępnienie platformy i wsparcie techniczne.

pozdrawiamy,
Zespół LeadersIN