LeadersIN 5. edycja – 25 czerwca 2020 – Zakończenie

5. edycja programu mentoringowego LeadersIN już za nami.

25 czerwca 2020 odbyło się ostatnie spotkanie mentees. W ciągu 9 miesięcy, od października 2019 odbyło się 8 warsztatów inspiracyjnych, a każda mentee pracowała indywidualnie ze swoim mentorem.

Ta edycja była szczególna. Pojawiły się utrudnienia wynikające z epidemii i teoretyczne dotąd pojęcie VUCA, stało się rzeczywistością Programu. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, pomocy i zaangażowaniu Trenerów i organizatorów połowa warsztatów odbyła się online. Podobnie część sesji z mentorami. Mimo przeciwności wszystkie założenia programu zostały zrealizowane.

Dziękujemy mentorom, mentees, trenerom, wszystkim POC z firm obecnych w programie.

 

Rada Programowa
Iwona Dudzińska, Iva Georgijew,
Ela Raczkowska, Małgorzata Romaniuk

i zespół programu LeadersIN